Karikatura dana

Čistoča je pola zdravlja
Izum
Pogreb
Korona
Karika 1