Mučimo Hrvatski 09

lakmus – što se mora, nije teško
mitologija – umijeće podmićivanja
mitoman – osoba koja podmićuje
nagon – nudist
nagore – raspjevani nudist
parada – dva riječna otoka
bestidan – najbolji dan u .životu
bestraga – najbolje staro kljuse
melanin – djelatnica Čistoće u gradu Grgura Ninskog
melodrama – drama Mela Gibsona
melasa – adut iz rukava u pokeraškoj partiji Mela Gibsona
Melbourne – Melovo rođenje
lakomost – osoba koja gradi mostove k’o od šale
kartati – kradljivci automobila
laktati – sinčić kojeg tata nosi bez problema
radiokanal – kopač iz Vodovoda ili Plinare
radioaktivan – radijska postaja koja i dalje radi
radioprogram –  bivši urednik
pionir – osoba koja pije u blizini

A.K.Buterin