Mučimo Hrvatski 10

Kineziologija – znanost o kineskim emigrantima
Telekineza (I.) – metoda prebacivanja kineskih emigranata preko granice
Nestanak – Eliot Ness na dijeti
Turist – stražnjica okrenuta prema istoku
Peking – inženjer pekarstva
Ukinuti – otputovati u Kinu
Otkinuti – otputovati iz Kine
Okinuti – razgovarati o Kini
Prekinuti – putovati preko Kine
Zakinuti – boriti se za Kinu
Viza – pitati tko podržava neki prijedlog
Mine – odgovoriti na pitanje podržavate li neki prijedlog
Telekineza (II.) – kinesko mlado od krave
Telepatija – žena koja pati zajedno s teletom
Telegram – tele teško jedan gram
Kitajac – obdareni kineski muškarac

A.K.Buterin